M-FOIL PVC

Hydroizolační nevyztužená folie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) proti tlakové a gravitační vodě, jako izolační soustava proti pronikání kapalin, ropných produktů, odpadních zemědělských produktů do spodních vod a jako účinná izolace proti pronikání radonu. Fólie je odolná proti působení UV záření.

M-FOIL PVC BASIC

Hydroizolační fólie proti zemní vlhkosti

M-FOIL PVC

Hydroizolační fólie proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, Radonu a ropným produktům

M-FOIL PVC SIGNAL

Hydroizolační fólie se signální bílou vrstvou

M-FOIL PVC AQUA

Hydroizolační fólie pro izolaci zahradních jezírek a rybníků
Zboží je distribuováno na nevratných paletách.
Všechny fólie vyrábíme s oboustranně hladkým povrchem. Na vyžádání i s jednostranným a oboustranným reliéfním povrchem.