IZOVIL

Hydroizolační fólie z vysokohustotního (HDPE) a nízkohustotního (LDPE) polyetylénu. Speciálně navržené složení materiálu zajišťuje vynikající vlastnosti, jak vysokou odolnost k chemikáliím, roztokům zásad, kyselin a solí, k působení plísní a mikroorganismů, má výborné mechanické vlastnosti, dlouhodobou životnost a odolnost proti působení UV záření.

HDPE IZOVIL MAX

HDPE IZOVIL GEO

LDPE IZOVIL